Valná hromada Pražského svazu lyžařů 2015

Valná hromada Pražského svazu lyžařů 2015

2 min 35 s


POZVÁNKA

 

 

 

 

       Oznamujeme Vám, že Valná hromada Pražského svazu lyžařů se uskuteční v pondělí  4. května 2015 od 17.00 hod v Kongresovém centru (5. května 65, Praha 4), Malá scéna, vchod č.5. 

 

 

 

 

Návrh programu:

1. Zahájení

2. Ověření usnášení schopnosti 

3. Volba pracovních komisí a zapisovatele 

- mandátová komise

- návrhová komise

4. Schválení programu a jednacího řádu

5. Zpráva Rady PSL a kontrola usnesení VH 2014 – J. Langmaier

6. Zprávy o činnosti odborných sportovních úseků

7. Zpráva komise rozhodčích

8. Zpráva o hospodaření za rok 2014 – J. Langmaier

9. Zpráva Revizní komise 

10. Diskuse k předneseným zprávám

11. Zásady tvorby rozpočtu na rok 2016

12. Volba Rady PSL

13. Volba Revizní komise PSL

14. Volba delegátů na Konferenci SLČR 2015

15. Schválení delegátů na Valné hromady OSÚ

16. Návrh na schválení usnesení

17. Závěr

 

 

 

Organizační opatření:     

 

1. Delegát s hlasem rozhodujícím musí mít pověření statutárního orgánu klubu, za který se zúčastňuje jako delegát s hlasem rozhodujícím. Pověření jednotlivých klubů se může vztahovat i na jednoho pověřeného delegáta s více hlasy rozhodujícími.  Zastupování jedním DHR s více hlasy rozhodujícími je možné pouze v rámci jednotlivých klubů.

2. Při prezentaci DHR budou kontrolovány členské karty 2015.  

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Jiří Langmaier                                                        

předseda PSL                                                     

 

 

V Praze 13. dubna 2015

 Pomoc Ukrajině