Valná hromada Pražského svazu lyžařů 2014

Valná hromada Pražského svazu lyžařů 2014

2 min 33 s


 

POZVÁNKA

 

 

 

 

 

             Oznamujeme Vám, že Valná hromada Pražského svazu lyžařů se uskuteční v úterý 22. dubna 2014 od 17.30 hod v Praze na Strahově v budově ČSTV dole v aule (vchod recepcí ČSTV, Zátopkova 2, Praha 6).

 

      

 

 

 

Návrh programu:

 

1.    Zahájení

 

2.    Ověření usnášení schopnosti

 

3.    Volba pracovních komisí a zapisovatele

 

-       mandátová komise

 

-       návrhová komise

 

4.    Schválení programu a jednacího řádu

 

5.    Zpráva Rady PSL a kontrola usnesení VH 2013 – J. Langmaier

 

6.    Zprávy o činnosti odborných sportovních úseků

 

7.    Zpráva komise rozhodčích

 

8.    Zpráva o hospodaření za rok 2013 – J. Langmaier

 

9.    Zpráva Revizní komise

 

10.Diskuse k předneseným zprávám

 

11.Zásady tvorby rozpočtu na rok 2015

 

12.Volba delegátů na Konferenci SLČR 2014

 

13.Schválení delegátů na Valné hromady OSÚ

 

14.Návrh na schválení usnesení

 

15.Závěr

 

                  

 

 

 

Organizační opatření:    

 

 

 

  1. Delegát s hlasem rozhodujícím musí mít pověření statutárního orgánu klubu, za který se zúčastňuje jako delegát s hlasem rozhodujícím. Pověření jednotlivých klubů se může vztahovat i na jednoho pověřeného delegáta s více hlasy rozhodujícími.  Zastupování jedním DHR s více hlasy rozhodujícími je možné pouze v rámci jednotlivých klubů.
  2. Při prezentaci DHR budou kontrolovány členské karty 2014. 

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ing. Jiří Langmaier                                                        

 

předseda PSL                                                    

 

 

 

 

 

V Praze 1. dubna 2014

 

 

 Pomoc Ukrajině