Pražský summit představí novou filosofii financování sportu

Pražský summit představí novou filosofii financování sportu

1 min 51 s


 

Ve středu 3. září 2014 se v Praze uskuteční 2. Pražský sportovní summit. Na Podvinném mlýně v Aréně Sparta se sejdou představitelé hlavního města Prahy a zástupci všech významných sportovních institucí a klubů. Na setkání společně prodiskutují systém financování sportu v hlavním městě, představí nová grantová schémata a také zhodnotí podporu sportu a partnerství hlavního města Prahy. Program zahájí primátor Tomáš Hudeček, na kterého ve svých příspěvcích naváží mimo jiné předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval či Petr Bříza, předseda Komise Rady hlavního města Prahy pro sport a tělovýchovu. Během summitu se u řečnického pultu vystřídá deset osobností a setkání bude zakončeno společnou diskuzí. Celá akce bude probíhat v rámci projektu Praha sportovní, který se zaměřuje na podporu sportu v hlavním městě.

 

www.prahasportovni.cz

 Pomoc Ukrajině