Mimořádná Valná hromada PSL rozhodla o transformaci na pobočný spolek SL ČR a zvolila nové orgány

Mimořádná Valná hromada PSL rozhodla o transformaci na pobočný spolek SL ČR a zvolila nové orgány

1 min 51 s


V Praze na Strahově se 19. října sešlo 26 z 53 pozvaných delegátů na Mimořádné valné hromadě Pražského svazu lyžařů.

Na programu bylo dokončení transformace na pobočný spolek Svazu lyžařů ČR podle nového Občanského zákoníku.

Delegáti odvolali stávající členy statutárních a dozorčích orgánů zvolené na Valné hromadě v květnu 2015. Následně přijali nové stanovy pobočného spolku se stávajícím názvem Pražský svaz lyžařů.

Na závěr Valné hromady proběhla volba nových orgánů PSL na další čtyřleté období. Složení se mění jen minimálně.

Předsedou byl zvolen Jiří Langmaier a místopředsedou Miroslav Schimmer. Dalšími členy Rady budou Jaroslava Decastelová, Karel Suchý, Vojtěch Vaníček, Michal Kárník a Otakar Deyl.

Předsedou tříčlenné Revizní komise byl zvolen Karel Sajdl a členy Antonín Janata a Radek Roubal.Pomoc Ukrajině