Mimořádná valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná 19. října 2015

Mimořádná valná hromada Pražského svazu lyžařů se koná 19. října 2015

2 min 13 s


POZVÁNKA


Rada Pražského svazu lyžařů, se sídlem 5. května 65, 140 21 Praha 4, IČ: 62933621 svolává mimořádnou valnou hromadu.

Mimořádná valná hromada Pražského svazu lyžařů se uskuteční v pondělí 19. října 2015 od 18.00 hod v Praze na Strahově v prostorách ČUS, zasedací místnost č. 234 (vchod recepcí ČUS, Zátopkova 2, Praha 6).
      

Návrh programu:
1. Zahájení
2. Ověření usnášení schopnosti
3. Volba pracovních komisí a zapisovatele
4. Schválení programu a jednacího řádu
5. Odvolání Rady PSL a Revizní komise PSL
6. Stanovy Pražského svazu lyžařů p.s.
7. Volba Rady PSL
8. Volba Revizní komise PSL
9. Závěr
 

Organizační opatření:    

1. Delegát s hlasem rozhodujícím musí mít pověření statutárního orgánu klubu, za který se zúčastňuje jako delegát s hlasem rozhodujícím. Pověření jednotlivých klubů se může vztahovat i na jednoho pověřeného delegáta s více hlasy rozhodujícími.  Zastupování jedním DHR s více hlasy rozhodujícími je možné pouze v rámci jednotlivých klubů.
2. Při prezentaci DHR budou kontrolovány členské karty 2015. 


S pozdravem

Ing. Jiří Langmaier                                                       
předseda PSL                                                    


V Praze 24. září 2015Pomoc Ukrajině