Vyhlášené programy

I. Systémový rozvoj sportovní činnosti v Praze (soutěžní aktivity)
I. A. Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže
I. B. Systémové a rozvojové projekty sportu handicapovaných
I. C. Systémové a rozvojové projekty sportu seniorů
II. Rozvoj sportovní infrastruktury v Praze
II. A. Výstavba sportovišť či jejich rekonstrukce významného rozsahu (investice)
II. B. Podpora energeticky náročných sportovišť (plavecké bazény, zimní stadiony)
II. C. Průběžná modernizace sportovišť (zkvalitnění, opravy, provoz)
III. Podpora soutěžních sportovních akcí v Praze
III. Sportovní akce regionálního významu
IV. Systémový rozvoj tělovýchovy v Praze (nesoutěžní aktivity)
IV. A. Systémový rozvoj tělovýchovné činnosti (celoroční tělovýchovné projekty)
IV. B. Tělovýchovné a nesoutěžní akce pro veřejnost, handicapované a seniory

Kompletní znění vyhlášení:

http://www.praha.eu/public/24/f2/34/1903690_523294_Celomestske_programy_podpory_sportu_pro_rok_2015.pdf