Informace z krajů

Plzeňský Krajský svaz lyžařů

Vladislav ČERNÝ

předseda revizní komise KSL

cernyplzen@seznam.cz

Karel DOLEŽAL

předseda úseku ZL

karel.dolezal@volny.cz

Karel DOLEŽAL

sekretář KSL

karel.dolezal@volny.cz

Radek MARTINOVSKÝ

vedoucí komise rozhodčích KSL

radek.martinovsky@brush.eu

Karel NOVÁČEK

Předseda KSL

karelnovacek@quick.cz

Ladislav PROVOD

předseda úseku BD

Ladislav.provod@seznam.cz

Jindřich SEDLÁČEK

předseda úseku AD

SEL.sro@seznam.cz

Zdeňka ŠLAJEROVÁ

ekonomka KSL

Královéhradecký Krajský svaz lyžařů

Blanka Sochorová

Předseda KSL

transski@volny.cz

Olomoucký Krajský svaz lyžařů

Oto Kaděrka

Předseda KSL

info@otosport.cz

Zlínský Krajský svaz lyžařů

Jiří Baroš

Místopředseda Rady KSL - Předseda KOSÚ BD

jiri.baros@volny.cz

bude kooptován

Člen Rady KSL za KOSÚ AD

Jiří Čech

Člen Rady KSL - Předseda KOSÚ AL

glasscar@volny.cz

Miloš Drápala

Člen Rady KOSÚ AD

drapala@jdrozhlasy.cz

Jiří Gabriel

Člen Rady KSL - Předseda KOSÚ ZL

gabriolet@email.cz

Jiří Hába

Člen Rady KOSÚ AD

malnat@volny.cz

Jan Pavlica

Člen Rady KSL - Předseda KOSÚ SL + SK

skokyroznov@seznam.cz

Josef Petřek

Člen Revizní komise KSL

info@penzionumedveda.cz

Martin Pivoňka

Předseda Revizní komise KSL

m.pivonka@cressto.cz

Michal Trhlík

Předseda Rady KSL

zlinsky@czech-ski.com

Petr Volný

Člen Revizní komise KSL

vope@seznam.cz