×
Travní lyžování
Zvolte:
Ing Gardavský Petr Rada úseku STK a úsek rozhodčích
Ivánek Pavel Rada úseku mládež, Český pohár
Korynta Oldřich Revizní komise
Kotyza Martin Revizní komise
Ing. Mačát Václav Rada úseku předseta úseku travního lyžování
Russwurm Jiří Rada úseku předseda FIS - komise grasski
Srb Václav Rada úseku hospodář úseku
Štěpánek Martin Revizní komise

Partneři