×
Slovo nového předsedy ÚAD Ladislava Forejtka

Slovo nového předsedy ÚAD Ladislava Forejtka

23.04.2018

Vážené dámy, vážení pánové – příznivci lyžování,

dovolte mi, abych touto cestou poděkoval vám všem, kteří jste nás podpořili při volbě nového vedení úseku AD. Pevně věřím, že nejenom vás, ale i všechny příznivce skupiny Roberta Chmelaře přesvědčíme, že náš program je dobrý a že jdeme správnou cestou.

Pokud v krátkosti, s odstupem pár dnů, zrekapituluji volební VH, tak musím konstatovat dvě základní skutečnosti: velice vyrovnaný výsledek a korektní přístup obou dvou stran k volbám.

Co se vlastního výsledku voleb týče, dle mého rozhodla kvalitněji postavená Rada, se zástupci jednotlivých krajů a s přesným rozdělením funkcí dle odbornosti. Osoba pana Chmelaře je nezpochybnitelná a jenom věřím, že tento výsledek nijak neovlivní jeho chuť pomoci lyžování. V nejbližších dnech bychom se měli potkat a já bych byl velice rád, pokud bychom našli společnou řeč.

Dále, spolupráce s Honzou Hudcem by mohla, z mého pohledu, být také velkým přínosem. Myšlenka pracovat s ním jako s ambasadorem českého lyžování je víc než zajímavá a určitě s ním na toto téma budeme hovořit. No a bavit se o potenciálu Ondry a Tomáše Banků je snad víc než zbytečné. U jednoho obrovské zkušenosti z mnoha let závodění na nejvyšší úrovni a schopnost přesně poradit, u druhého nezpochybnitelné organizační kvality s kontakty po celém světě.

Prostě chceme jednat se všemi, kteří jsou ochotni pomoci. Je před námi spoustu práce a vy očekáváte výsledky. Proto si vás závěrem všechny dovoluji požádat – zapomeňme na drobné názorové rozdíly a nic neřešící řevnivost. Jde nám přeci o společnou věc – lyžovat a závodit.

Ladislav Forejtek
za Radu OSU ADPartner

Toyota

Pool partner

Mediální partneři

Partnerská lyžařská střediska