IPC Alpské lyžování přehled klasifikace

IPC Alpské lyžování přehled klasifikace

4 min 12 s


Mezinárodní závody pro handicapované jsou organizovány pod hlavičkou Mezinárodního paralympijského výboru(International Paralympic Committee, dále jen IPC). Sportovci jsou rozdělení celkem do třinácti skupin, podle typu handicapu. Tělesně postižení jsou rozděleni do deseti základních skupin, které mají ještě své podskupiny (sedm pro „stojící“, tři pro „sedící“ lyžaře – monoski). Zrakově postižení jsou rozděleni do tří skupin. Sportovci soutěží ve třech kategoriích (TP lyžaři stojící, TP lyžaři sedící a zrakově postižení lyžaři). Každý sportovec má podle své zdravotní klasifikace přiřazený koeficient. Čistý čas sportovce se vloží do vzorce s přiřazeným koeficientem a následně vzniká výsledný čas sportovce.

 

Zrakově postižení

 • B1 - úplně nevidomý lyžař s vizí do vnímání světla / pohybem ruky

 • B2 - zraková ostrost 2 / 60 a / nebo zorné pole menší než 5 stupňů

 • B3 - zraková ostrost nad 2 / 60 až 6 / 60 a / nebo zorné pole větší než 5 stupňů a menší než 20 stupňů

 

Tělesně postižení, stojící lyžaři

 • LW1 Lyžaři s postižením obou dolních končetin, kteří používají obou lyží a 2 stabilizátorů nebo lyžařských holí (např. oboustranné nadkolenní amputace apod.)

 • LW2 amputace jedné dolní končetiny nad kolenem, lyžují pomocí stabilizátorů na jedné lyži

 • LW3 Lyžaři s postižením obou dolních končetin, kteří používají obou lyží i lyžařských holí  (oboustranná podkolenní amp., paréza obou dolních končetin) a lyžaři spastici CP 5, CP6

 • LW4 lyžaři s podkolenní amputací, lyžují s pomocí protézy, dvě lyže a dvě hůlky

 • LW5/7 Lyžaři s postižením obou horních končetin, kteří používají obou lyží, ale nepoužívají lyžařských hůlek / paže amputované nemohou používat hůlky (LW5/7-1, LW5/7-2, LW 5/7-3)

 • LW6/8 lyžař s jednou rukou / paže amputovaná, používá jednu hůlku (LW6/8 -1, LW6/8-2)

 • LW9 lyžař s postižením jedné ruky a jedné nohy - většinou spastici (kombinované amputace, CP, parézy), (LW9/1, LW9/2) 

 

Tělesně postižení, sedící - monoski

 • LW10 monolyžař (vysoká úroveň poranění míchy), (LW10/1, LW10/2)

 • LW11 monolyžař (hrudní poranění míchy)

 • LW12/1 monolyžař (paraplegie

 • LW12/2 monolyžař (s amputací jedné nebo obou dolních končetin)