Naše poslání


Hlavním posláním a úkolem Úseku běžeckých disciplín Svazu lyžařů České republiky je:

1. Podpora běžeckého lyžování jako olympijského sportu;

2. Podpora reprezentace České republiky v běžeckém lyžování;

3. Rozvoj běžeckého lyžování, a to na úrovni profesionálního, amatérského i mládežnického sportu;

4. Aktivní propagace běžeckého lyžování v rámci lyžařské, sportovní i široké veřejnosti;

5. Organizační zajištění systému domácích závodů;

6. Úzká spolupráce s Krajskými organizacemi, dále s jednotlivými kluby a členy SLČR;

7. Rozvoj Úseku běžeckých disciplín SLČR jako seriózního, silného a atraktivního subjektu pro komerční partnerství.