Výzva Rady ÚAL pro zájemce o disciplínu Skicross (SX)

Výzva Rady ÚAL pro zájemce o disciplínu Skicross (SX)

1 min 3 s


Rada ÚAL vyzývá všechny zájemce, kteří se chtějí podílet na řízení disciplíny SX, jejím rozvoji, a to ve všech věkových kategoriích včetně reprezentačních a mládežnických výběrových družstev, vytvářet podmínky pro závody SX v ČR a podílet se na metodické a sportovně-technické činnosti, aby zpracovali koncepci disciplíny SX (v rozsahu max. 2 stran A4) a zaslali ji na členy Rady ÚAL do 15. 3. 2021.
Kontakty na členy Rady ÚAL naleznete zde

 Pomoc Ukrajině