Rozšíření komise SX

Rozšíření komise SX

17 s

Rada ÚAL jmenovala do komise SX: na pozici marketingu - Aleše Cholenského a na pozici zástupce za oddíly - Michala Rašku
Pomoc Ukrajině