Oznámení o konání valné hromady Krajského svazu lyžování Zlínského kraje p.s.

Oznámení o konání valné hromady Krajského svazu lyžování Zlínského kraje p.s.

23.03.2017

Valná hromada Krajského svazu lyžování Zlínského kraje p.s. proběhne v sobotu 22.4.2017 ve Vsetíně, v Sokolovně TJ MEZ na Mostecké ulici č.367 od 10,30 hod.

Oznámení

o konání valné hromady Krajského svazu lyžování Zlínského kraje p.s.

 

 

v sobotu 22.4.2017 ve Vsetíně v Sokolovně TJ MEZ na Mostecké ulici č.367

od 10,30 hod.

 

Program:

 

1.      Zahájení VH

2.      Volba mandátové komise, zpráva mandátové komise

3.      Volba pracovního předsednictva

4.      Schválení navrženého programu a navrženého jednacího řádu

5.      Volba návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu

6.      Zpráva předsedy rady KSL p.s. o činnosti KSL  a KSL p.s. od poslední VH

7.      Zprávy o činnosti odborných sportovních úseků a komisí, zpráva RK

8.      Zpráva o hospodaření za rok 2016

9.      Diskuze k předneseným bodům

10.   Schválení rozpočtu KSL p.s. pro rok 2017

11.   Volba delegáta a náhradníka na konferenci SLČR.

12.   Schválení klíčů pro účast na valné hromadě KSL p.s. pro rok 2018

13.   Projednání usnesení VH a jeho schválení

14.   Ukončení VH

 

 

Pozvánky pro delegáty s hlasem rozhodujícím a hosty byly zaslány poštou na adresy lyžařských klubů/ oddílů uvedených v evidenci SLČR.

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Trhlík v.r.

Předseda Krajského svazu lyžařů Zlínského kraje p.s.Hlavní partner

Audi NATLAND GROUP ANO sportovní družstvo

Partneři

Czech Republic land of strories kama

Mediální partneři

Snow Magazine

Ostatní

čsov čstv fis fis