Pozvánka na valnou hromadu KSL T

Pozvánka na valnou hromadu KSL T

08.04.2017

Pozvánka

Na valnou hromadu Krajského svazu lyžování Moravskoslezského kraje

 

Dovoluji si pozvat delegáty vašeho oddílu/klubu jako registrovaného subjektu SLČR na valnou hromadu Krajského svazu lyžování Moravskoslezského kraje, /KSL T/,

která se koná :  úterý 25.dubna 2017 v Ostravě od 17,00 hodin , prezentace od 16,30 hodin.

Valná hromada se koná v zasedací místnosti KS ČUS  v 6. patře v budově ústředního autobusového nádraží Ostrava na Vítkovické ulici č.1/3083.

 

Program:

 

1.         Zahájení VH

2.         Volba předsedajícího VH a pracovního předsednictva

3          Volba mandátové, volební, návrhové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

4.         Zpráva mandátové komise.

5.         Schválení programu, jednacího řádu.

6.         Zpráva o činnosti KSL T, Rady KSL T

7.         Zpráva o hospodaření KSL T 2016, návrh klíče na rozdělení finančních prostředků 2017.

8.         Zprávy o činnosti jednotlivých odborných sportovních úseků (OSÚ).

9.         Zpráva revizní komise.

10.       Diskuse k předneseným zprávám.

11.       Schválení přednesených zpráv.

12.       Informace o stavu transformace  KSL T na pobočný spolek KSL-T p.s.

13.       Schválení delegáta na konferenci SLČR

14.       Různé

15.       Schválení usnesení VH

Parkování před Kauflandem cca 150 m.

Počet DHR pro jednotlivé kluby viz. příloha

 

 

                                                                                                          Mgr.Jaroslav Skoumal

 

                                                                                                           předseda KSL THlavní partner

Audi NATLAND GROUP ANO sportovní družstvo

Partneři

Czech Republic land of strories kama

Mediální partneři

Snow Magazine

Ostatní

čsov čstv fis fis