×
Pokyny MOV k ochraně sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu

Pokyny MOV k ochraně sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu

05.04.2017

Mezinárodní olympijský výbor vydal v souvislosti se zajišťováním širší a komplexnější ochrany sportovců „Pokyny MOV pro mezinárodní federace a národní olympijské výbory vztahující se k ochraně sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu“.

Pokyny byly ustanoveny odbornými komisemi MOV v návaznosti na Doporučení č. 18 Olympijské agendy 2020 „Posílit podporu sportovců“ a dále na Doporučení č. 2d, 7. Mezinárodního fóra sportovců MOV z roku 2015 „Zpracovat vzdělávací materiály o všech aspektech dobrých podmínek pro činnost sportovců, včetně odstranění diskriminace, předcházení obtěžování a zneužívání ve sportu.“

S vydáním Pokynů současně MOV žádá národní olympijské výbory o vytvoření a implementaci podmínek prevencí a zavedení systému v každém jednotlivém spolku pro ochranu sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu.

Více informací naleznete zde.