Pokyny MOV k ochraně sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu

Pokyny MOV k ochraně sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu

05.04.2017

Mezinárodní olympijský výbor vydal v souvislosti se zajišťováním širší a komplexnější ochrany sportovců „Pokyny MOV pro mezinárodní federace a národní olympijské výbory vztahující se k ochraně sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu“.

Pokyny byly ustanoveny odbornými komisemi MOV v návaznosti na Doporučení č. 18 Olympijské agendy 2020 „Posílit podporu sportovců“ a dále na Doporučení č. 2d, 7. Mezinárodního fóra sportovců MOV z roku 2015 „Zpracovat vzdělávací materiály o všech aspektech dobrých podmínek pro činnost sportovců, včetně odstranění diskriminace, předcházení obtěžování a zneužívání ve sportu.“

S vydáním Pokynů současně MOV žádá národní olympijské výbory o vytvoření a implementaci podmínek prevencí a zavedení systému v každém jednotlivém spolku pro ochranu sportovců před obtěžováním a zneužíváním ve sportu.

Více informací naleznete zde.Hlavní partner

Audi NATLAND GROUP ANO sportovní družstvo

Partneři

Czech Republic land of strories kama

Mediální partneři

Snow Magazine O2 Sport

Ostatní

čsov čstv fis fis