×
Nejvýhodnější termínovaný vklad na trhu díky ALIVE kartě!

Nejvýhodnější termínovaný vklad na trhu díky ALIVE kartě!

31.10.2017

Přemýšleli jste někdy o tom, jak co nejlépe zhodnotit peníze, které by jinak ležely jen tak ladem? A slyšeli jste už o termínovaných vkladech? Jako držitelé karty ALIVE máte možnost získat ten nejlepší úrok na trhu!

Prvně si pojďme vysvětlit, co to vlastně ten termínovaný vklad je. Princip termínovaných vkladů je postaven na garantovaném zhodnocení vložených financí konkrétním úrokem a na předem sjednanou dobu. V posledních letech si tento poměrně jednoduchý a pohodlný produkt získává na stále větší oblibě, a to i v České republice. Každý termínovaný vklad musí být ze zákona pojištěn do 100% výše vložených financí v maximální hodnotě 100 000 eur. Na trhu je hned několik poskytovatelů termínovaných vkladů, pakliže bychom se podívali na jejich srovnání, vychází ze všech nejlépe právě NEY spořitelní družstvo, které nabízí nejvýhodnější úrok na trhu a navázalo spolupráci právě s ALIVE. Držitelé průkazů tak mohou​​ k​​ nově​​ sjednanému​ termínované​​ vkladu​ získat​ bonusovou​ ​ úrokovou​ ​sazbu.

A jaký je tedy konkrétní úrok u NEY spořitelní družstvo? Při ročním vkladu je úroková sazba ve výši 1,40 % p,a. A čím delší je sjednaná doba uložení, tím roste i úrok. Při vkladu po dobu dvou let se rovná úroková sazba rovným 2 % p.a., při tříletém vkladu 3 % p.a. a u čtyřletého vkladu 3,10 % p.a. Na nejvyšší úrok se pak dostáváte při termínovaném vkladu na 5 let a víc, kdy dostáváte aktuálně nejvyšší úrok na trhu a to 3,20 % p.a. Je však nutno zmínit, že všechny zmíněné úrokové sazby jsou bez zvýhodnění, které je poskytováno držitelům karty ALIVE​ ​ a​ ​ platí​ ​ pro​ ​ připsání​ ​ úroků​ ​ na​ ​ konci​ ​ období.  

V​ ​ případě​ ​ vkladů​ ​ s​ ​ měsíčním​ ​ přípisem​ ​ jsou​ ​ úrokové​ ​ sazby​ ​ následující:

Doba​ ​ uložení​ ​ prostředků           1​ ​ rok      2​ ​ roky     3​ ​roky    4​ ​roky    5​  let     7​ ​let      10​ ​let
Sazby​ ​ p.​ ​ a.​ ​ v​ ​ %                        1,20       1,80         2,80       2,90       3,00      3,00      3,00

 

A jaká je tedy bonusová úroková sazba pro držitele průkazu ALIVE?

Nejpodstatnější informací z celého článku je však benefit, který nabízí NEY spořitelní družstvo ve spolupráci s ALIVE, a to ​bonusová úroková sazba ve výši 0,2% p.a. ​ Jak tedy vypadají​ ​ jednotlivé​ ​ úrokové​ ​ sazby​ ​ po​ ​ přičtení​ ​ bonusu​ ​ vám​ ​ napoví​ ​ tato​ ​ tabulka.

Pro​ ​ termínovaný​ ​ vklad​ ​ s​ ​ připsáním​ ​ úroků​ ​ na​ ​ konci​ ​ období​ ​ platí:
Doba​ ​ uložení​ ​ prostředků           1​ ​ rok     2​ ​ roky    3​ ​ roky    4​ ​ roky     5​ ​ let     7​ ​ let     10​ ​ let
Sazby​ ​ p.​ ​ a.​ ​ v​ ​ %                       1,60       2,20        3,20        3,30        3,40       3,40       3,40

V​ ​ případě​ ​ vkladů​ ​ s​ ​ měsíčním​ ​ přípisem​ ​ jsou​ ​ úrokové​ ​ sazby​ ​ následující:
Doba​ ​ uložení​ ​ prostředků           1​ ​ rok     2​ ​ roky    3​ ​ roky    4​ ​ roky     5​ ​ let     7​ ​ let     10​ ​ let
Sazby​ ​ p.​ ​ a.​ ​ v​ ​ %                       1,40       2,00        3,00         3,10       3,20       3,20       3,20

Máte​ ​ zájem​ ​ o​ ​ termínovaný​ ​ vklad?​ ​ Stačí​ ​ vyplnit​ ​ jednoduchý​ ​ formulář​ ​ a​ ​ do​ ​ příslušné​ ​ kolonky vyplnit​ ​ číslo​ ​ vašeho​ ​ ALIVE​ ​ průkazu.​ ​ Bonus​ ​ je​ ​ samozřejmě​ ​ platný​ ​ i​ ​ při​ ​ osobním​ ​ sjednání​ ​ na pobočce,​ ​ kdy​ ​ je​ ​ potřeba​ ​ číslo​ ​ průkazu​ ​ nahlásit​ ​ pracovníkovi​ ​ dané​ ​ pobočky,​ ​ který​ ​ vás​ ​ celým sjednáním​ ​ provede.   

Sjednávací​ ​ online​ ​ formulář​ ​ najdete​ ​zde​ .

Pokud​ ​ chcete​ ​ získat​ ​ více​ ​ informací​ ​ nebo​ ​ máte​ ​ jakákoliv​ ​ dotaz, navštivte​ ​web www.ney.cz​,​ ​ kde​ ​ najdete​ ​ všechny​ ​ potřebné​ ​ informace.