×
Úsek alpských disciplín povede Ladislav Forejtek

Úsek alpských disciplín povede Ladislav Forejtek

21.04.2018

Na volební valné hromadě Úseku alpských disciplín SLČR v Praze 21. dubna byl těsným rozdílem pouhých dvou hlasů do čela Úseku AD na následující období zvolen Ladislav Forejtek a s ním šest členů Rady ve složení Filip Brýdl (místopředseda), Robert Varga, Martin Štěpán, Karel Vlček, Eva Kurfürstová a Stanislav Kmoch. S funkcí předsedy ÚAD se tak po mnoha letech loučil Aleš Krýzl, který letos kandidoval v týmu Roberta Chmelaře.

„Gratuluji všem členům nové Rady k dnešnímu vítězství. Bylo velmi těsné a až 3. kolo rozhodlo. Musím zdůraznit, že celá kampaň, i dnešní volební boj, probíhala korektně, a že můžeme ve prospěch alpských disciplín všichni dále spolupracovat.

Těsná prohra mne samozřejmě, i ostatní členy týmu Roberta Chmelaře, velmi mrzí. Snaze o pomoc našemu alpskému lyžování věnovali hodně svého času a byli připraveny i finance. Ale ty bude snad mít připravena i vítězná skupina. 

Nové Radě OSU AD moc přeji, aby se jí její program podařilo realizovat. Zejména pak, aby se jí podařilo vytvořit podmínky a zajištění financí pro zřízení pozice svazových, profesionálních a nezávislých trenérů u RD žen a mužů a šéftrenéra juniorů. Toto by byl opravdu velký posun a našemu lyžování by toto velmi prospělo.

Děkuji všem členům Úseku alpských disciplín za 6-ti letou prima spolupráci:

-      závodníkům, trenérům, manažerům, servismanům, fyzioterapeutům, organizátorům závodů, sponzorům, partnerům, dodavatelům, Dukle, Olympu

-      předsedům a členům komisí

-      vám rodičům závodníků všech kategorií za nadšení, úsilí, snahu a finanční podporu vašich dětí, bez níž by se žádný ze závodníků neobešel

Zvlášť děkuji všem členům Rady, a to místopředsedům Petrovi Houserovi a Jirkovi Langmaierovi, členům Rady Robertovi Vargovi, Honzovi Fiedlerovi i těm, kteří radu v průběhu jejího fungování opustili a to Tomášovi Bankovi a Tomášovi Ouvínovi, dále Evě Kurfürstové, se kterou jsem skvěle spolupracoval na poli PR. Mirkovi Jaroušovi, Pavlovi Lipanskému a Milanu Šedivcovi, oporám servisní skupiny objíždějící všechny závody.

Na závěr děkuji hlavním oporám OSÚ AD: manažerce a člence Rady Danutě Štrougalové a asistence Míše Jaroušové.“

Aleš Krýzl 

Je nepochybně na místě poděkovat Aleši Krýzlovi za jeho přínos Úseku alpských disciplín, za práci, kterou spolu s (nyní už bývalou) Radou pro ÚAD odvedli a za vše pozitivní, co se během jejich funkčního období podařilo prosadit a dotáhnout do zdárného konce.

(EK)

Photo: CzechSki/E.Kurfürstová

Fotogalerie


Partner

Toyota

Pool partner

Mediální partneři

Partnerská lyžařská střediska